Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE).

Deutsch 1 English 1 Nederlands 1 Română 1

 • - - 3826001020 10: Смес от метилови естери на мастни киселини, съдържаща тегловно най-малко: - 65 % или повече, но не повече от 75 % C12 FAME, - 21 % или повече, но не повече от 28 % C14 FAME, - 4 % или повече, но не повече от 8 % C16 FAME, за употреба при производството на детергенти и на продукти за поддържане на дома и за лична хигиена
 • - - - 3826001020 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001029 80: Други
 • - - 3826001030 10: Смес от метилови естери на мастни киселини, съдържаща тегловно най-малко: - 50 % или повече, но не повече от 58 % C8-FAME - 35 % или повече, но не повече от 50 % C10- FAME за употреба при производството на химически продукти за селското стопанство, съставки на храни (за животните и човека), добавки за смазoчни продукти, разтворители, газ за осветление и компоненти на запалки
 • - - - 3826001030 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001039 80: Други
 • - - 3826001040 10: Смес от метилови естери на мастни киселини, съдържаща тегловно най-малко: - 15 % или повече, но не повече от 32 % C16 FAME - 65 % или повече, но не повече от 85 % C18 FAME за употреба при производството на детергенти и на почистващи продукти за поддържане на дома и за личната хигиена, химически продукти за селското стопанство, съставки на храни (за животните и човека), добавки за смазoчни продукти, разтворители, газ за осветление и компоненти на запалки
 • - - - 3826001040 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001049 80: Други
 • - - 3826001089 10: Други
 • - - - 3826001089 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001099 80: Други