Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE).

 • - - 3826001020 10: Смес от метилови естери на мастни киселини, съдържаща тегловно най-малко: -|65|% или повече, но не повече от 75|% C12|FAME, -|21|% или повече, но не повече от 28|% C14|FAME, -|4|% или повече, но не повече от 8|% C16|FAME, за употреба при производството на детергенти и на продукти за поддържане на дома и за лична хигиена
 • - - - 3826001020 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001029 80: Други
 • - - 3826001030 10: Смес от метилови естери на мастни киселини, съдържаща тегловно най-малко: -|50|% или повече, но не повече от 58|% C8-FAME -|35|% или повече, но не повече от 50|% C10- FAME за употреба при производството на химически продукти за селското стопанство, съставки на храни (за животните и човека), добавки за смазoчни продукти, разтворители, газ за осветление и компоненти на запалки
 • - - - 3826001030 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001039 80: Други
 • - - 3826001040 10: Смес от метилови естери на мастни киселини, съдържаща тегловно най-малко: -|15|% или повече, но не повече от 32|% C16|FAME -|65|% или повече, но не повече от 85|% C18|FAME за употреба при производството на детергенти и на почистващи продукти за поддържане на дома и за личната хигиена, химически продукти за селското стопанство, съставки на храни (за животните и човека), добавки за смазoчни продукти, разтворители, газ за осветление и компоненти на запалки
 • - - - 3826001040 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001049 80: Други
 • - - 3826001089 10: Други
 • - - - 3826001089 80: Изпратени от Канада
 • - - - 3826001099 80: Други