Монтирани върху основа от изолационен материал.

Deutsch 9 Français 2 Magyar 1

  • - - - 8516802010 80: Монтирани върху обикновена основа от изолационен материал и електрически свръзки, служещи против замръзване или за размразяване, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8516802020 80: Отоплително фолио за странично огледало на автомобил: - с два електрически контакта, - с лепящ слой от двете страни (т.е. от страната на пластмасовия държател на огледалото и от страната на самото огледало), - със защитен хартиен слой от двете страни
  • - - - 8516802090 80: Други