МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ.

  • 8901000000 80 (4/0) : Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки
  • 8902000000 80 (2/0) : Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова
  • 8903000000 80 (5/0) : Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута
  • 8904000000 80 (4/0) : Влекачи и тласкачи
  • 8905000000 80 (3/0) : Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми
  • 8906000000 80 (2/0) : Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните лодки, различни от тези с гребла
  • 8907000000 80 (2/0) : Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари, шамандури, кесони и сигнални знаци)
  • 8908000000 80: Кораби и други плаващи съоръжения, предназначени за нарязване