С мощност, превишаваща 750 kVA.

  • - - - 8502208010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8502208090 80: Други