С мощност, превишаваща 750 kVA.

Español 1 Français 1

  • - - - 8502208010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8502208090 80: Други