С мощност, превишаваща 1 100 kW, но непревишаваща 3 730 kW.

  • - - - - 8411222010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411222020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - - 8411222090 80: Други