С мощност, превишаваща 37 kW, но непревишаваща 75 kW.

Deutsch 3

  • - - - - 8501529010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8501529090 80: Други