С мощност, превишаваща 7,5 kVA.

Deutsch 19 Français 7

  • - - - - - - 8504408810 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - - 8504408830 10: Други
  • - - - - - - - 8504408830 80: Преобразувател на постоянен в променлив ток, предназначен за управление на задвижването на електрически превозни средства
  • - - - - - - - 8504408899 80: Други