С мощност, непревишаваща 750 W.

Deutsch 21 English 2 Français 2 Polski 2

  • - - - 8501402010 80: С мощност, превишаваща 735 W, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8501402020 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8501402040 80: Променливотоков колекторен монофазен електродвигател, с мощност на вала 250 W или повече, консумирана мощност 700 W или повече, но не повече от 2 700 W, с външен диаметър над 120 mm (± 0,2 mm), но не повече от 135 mm (± 0,2 mm) и с номинални обороти над 30 000 оборота в минута, но не повече от 50 000 оборота в минута, снабден със засмукващ вентилатор, за използване в производството на прахосмукачки
  • - - - 8501402080 80: Други