С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVA.

Français 1 Polski 1

  • - - - - 8502132010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8502132090 80: Други