Мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване, от телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 3 mm и чиито отвори (бримки) имат повърхност най-малко 100 cm$2.

  • - - 7314201000 80: От рифелована тел
  • - - 7314209000 80: Други