МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ.

  • 9201000000 80 (3/0) : Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с клавиатура
  • 9202000000 80 (2/0) : Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи)
  • 9205000000 80 (2/0) : Духови музикални инструменти (например органи с тръби и с клавиатура, акордеони, кларинети, тромпети, гайди), различни от оркестриони и латерни
  • 9206000000 80 (0/1) : Ударни музикални инструменти|(например барабани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси)
  • 9207000000 80 (2/0) : Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин (например органи, китари, акордеони)
  • 9208000000 80 (2/0) : Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички и други музикални инструменти, невключени в друга позиция на настоящата глава; всякакви видове свирки за примамване на животни; свирки, рогове и други инструменти за повикване или сигнализация чрез уста
  • 9209000000 80 (6/0) : Части (например механизми за музикални кутии) и принадлежности (например карти, дискове и рула за апаратите за механична музика) за музикални инструменти; метрономи и камертони от всички видове