Друг / Замразен / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Ελληνικά 2 Français 1

  • - - - - - 2009119911 10: С концентрация до 50!o! Brix, в опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l, несъдържащ сок от червени портокали
  • - - - - - - 2009119911 80: С концентрация по-голяма от 20!o! Brix
  • - - - - - - 2009119919 80: Друг
  • - - - - - 2009119992 10: Друг
  • - - - - - - 2009119992 20: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - - - - - 2009119992 80: С концентрация по-голяма от 20!o! Brix
  • - - - - - - - 2009119994 80: Друг
  • - - - - - - 2009119996 10: Друг
  • - - - - - - - 2009119996 80: С концентрация по-голяма от 20!o! Brix
  • - - - - - - - 2009119998 80: Друг