Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 2009791100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
  • - - - - 2009791100 80 (6/0) : Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло
  • - - - - 2009791900 80 (2/0) : Друг
  • - - - 2009793000 10: Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
  • - - - - 2009793000 80 (2/0) : Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар
  • - - - - 2009799100 10: Друг
  • - - - - - 2009799100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
  • - - - - - 2009799800 80 (6/0) : Друг