Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали.

Deutsch 5 Nederlands 1

  • - - 5601300010 80: Поли(винил алкохол)-ни влакна, дори ацетализирани
  • - - 5601300040 80: Синтетични щапелни влакна от съполимер на терефталова киселина, p-фенилендиамин и 3,4'-оксибис(фениленамин), с дължина не превишаваща 7 mm
  • - - 5601300090 80: Други