Компаси, включително навигационните компаси.

  • - - 9014100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 9014100030 10: Други
  • - - - 9014100030 80: Електронен компас като геомагнитен датчик, в корпус, подходящ за напълно автоматизирано монтиране върху платки, напр. CSWLP, LGA, SOIC, състоящ се от следните основни елементи: -|комбинация от една или повече интегрални схеми за специфични приложения (ASIC) и -|един или повече микромеханични датчици (MEMS) с механични елементи в три измерения върху полупроводниковия материал, изработени с полупроводникови технологии, от типа, използван при производството на продукти от глави 84-90|и глава 94
  • - - - 9014100089 80: Други