Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин.

Español 1 Polski 1 Svenska 1

  • - - - - 3917231010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3917231090 80: Други