Други / Масло / Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване.

Nederlands 11

  • - - - - - 0405101920 80: Масло, старо най-малко шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини не по-малко от 80% но по-малко от 85%, произведено директно от мляко или сметана без употребата съхраняващи материали, по отделен, затворен и непрекъснат процес
  • - - - - - 0405101990 80 (0/2) : Други