За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти.