Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини от 2,8 % или повече.

  • - - - - - 2202991111 10: Съдържащи захар (захароза или инвертна захар)
  • - - - - - - 2202991111 80: Плодови сокове или зеленчукови сокове, разредени с вода или газирани
  • - - - - - - 2202991119 80: Други
  • - - - - - 2202991191 10: Други
  • - - - - - - 2202991191 80: Плодови сокове или зеленчукови сокове, разредени с вода или газирани
  • - - - - - - 2202991199 80: Други