За напрежение, по-малко от 72,5 kV.

Eesti 1 Français 2 Polski 2

  • - - - 8535301010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8535301090 80: Други