Друг, с минимален размер на напречния разрез 15 cm.

  • - - - 4403251000 80: Напречно нарязан, необелен дървен материал
  • - - - 4403259000 80: Друг