Други / Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани.

Deutsch 16 Español 2 Italiano 1 Polski 5 Slovenčina 2

  • - - - - - - 7306307780 80: Тръби
  • - - - - - - 7306307790 80: Други