Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от други легирани стомани.

  • - - 7306502000 80: Прецизно обработени
  • - - 7306508000 80: Други