Други / Сложни пластификатори за каучук или пластмаси.

Deutsch 1 Polski 4

  • - - - 3812209010 80: Пластификатор, съдържащ: - бис(2-етилхексил)-1,4-бензендикарбоксилат(CAS RN 6422-86-2) - повече от10 % но неповече от 60 % тегловно дибутилтерефталат (CAS RN 1962-75-0)
  • - - - 3812209090 80: Други