Наречени "магнитни" / Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод.

  • - - - - 7211232010 80: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7211232090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm