Филета, наречени "карета" / Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.).

 • - - - - - - - 1604144611 10: От червен тон (Thunnus thynnus)
 • - - - - - - - - 1604144611 80: За преработка
 • - - - - - - - - 1604144619 80: Други
 • - - - - - - - 1604144621 10: От атлантически тон от вида Thunnus obesus
 • - - - - - - - - 1604144621 80: За преработка
 • - - - - - - - - 1604144629 80: Други
 • - - - - - - - 1604144692 10: Други
 • - - - - - - - - 1604144692 20: За преработка
 • - - - - - - - - - 1604144692 80: бял тон (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - - - - 1604144694 80: Други
 • - - - - - - - - 1604144697 10: Други
 • - - - - - - - - - 1604144697 80: бял тон (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - - - - 1604144699 80: Други