Други зеленчуци; зеленчукови смеси.

Čeština 1 Deutsch 1 Français 3

  • - - 0712900500 80: Картофи, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин
  • - - 0712901100 10: Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
  • - - - 0712901100 80: Хибридна, за посев
  • - - - 0712901900 80: Друга
  • - - 0712903000 80 (0/1) : Домати
  • - - 0712905000 80: Моркови
  • - - 0712909000 80 (3/0) : Други