Други / Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 5 English 19 Français 2

  • - - 2915903000 80: Лауринова киселина и нейните соли и естери
  • - - 2915907000 80 (8/0) : Други