Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени "Kelеm", "Schumacks", "Karamanie" и подобни ръчно тъкáни килими.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5702100000 80: Килими, наречени "Kelеm", "Schumacks", "Karamanie" и подобни ръчно тъкани килими
 • - 5702200000 80: Подови настилки от кокосови влакна
 • - 5702310000 10: Други, с влас, неконфекционирани
 • - - 5702310000 80 (2/0) : От вълна или от фини животински косми
 • - - 5702320000 80: От синтетични или изкуствени текстилни материали
 • - - 5702390000 80 (4/0) : От други текстилни материали
 • - 5702410000 10: Други, с влас, конфекционирани
 • - - 5702410000 80 (2/0) : От вълна или от фини животински косми
 • - - 5702420000 80: От синтетични или изкуствени текстилни материали
 • - - 5702490000 80 (3/0) : От други текстилни материали
 • - 5702500000 80 (5/0) : Други, без влас, неконфекционирани
 • - 5702910000 10: Други, без влас, конфекционирани
 • - - 5702910000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 5702920000 80 (2/0) : От синтетични или изкуствени текстилни материали
 • - - 5702990000 80 (3/0) : От други текстилни материали