Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди.

  • - - - 8539322000 80: С живачни или натриеви пари
  • - - - 8539329000 80 (2/0) : С метални халогениди