Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди.