1-Нафтиламин (алфанафтиламин), 2-нафтиламин (бетанафтиламин) и техните производни; соли на тези продукти.

  • - - - 2921450020 80: 2-аминонафтален-1,5-дисулфонова киселина (CASRN117-62-4) или някоя от нейните натриеви соли (CASRN19532-03-7) или (CASRN62203-79-6)
  • - - - 2921450050 80: 7-Аминонафтален-1,3,6-трисулфонова киселина (CAS RN 118-03-6)
  • - - - 2921450060 80: 1-Нафтиламин (CAS RN 134-32-7)
  • - - - 2921450070 80: 8-Аминонафтален-2-сулфонова киселина (CAS RN 119-28-8)
  • - - - 2921450090 80: Други