Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си или с метални свързващи вещества.

Čeština 3 Deutsch 18 English 1 Français 1

  • - - 3824300010 80: Волфрамов карбид само смесен с метален прах
  • - - 3824300090 80: Други