Други / Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките.

  • - - - 8101991000 80 (2/0) : Пръти, различни от тези, получени само чрез синтероване, профили, ламарини, ленти, листове и фолио
  • - - - 8101999000 80: Други