Други / Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук.

Čeština 35 Dansk 9 Deutsch 127 Français 5 Magyar 6 Nederlands 3 Polski 12 Svenska 1

  • - - - - - 4016999710 80: За техническа употреба, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 4016999720 80: Уплътнителни запушалки от мек каучук, за производство на електролитни кондензатори
  • - - - - - 4016999730 80: Балон за формоване на гуми
  • - - - - - 4016999790 80: Други