Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции.

  • - - - - 1518009510 80: Смеси, които съдържат моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - 1518009590 80: Други