Превишаваща 2 l / Други / Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки.

Deutsch 2 Nederlands 3 Polski 3 Svenska 2

  • - - - - 2208909912 10: Стоки, получени от селскостопански продукти, включени в Приложение І към Договора за функционирането на Европейския съюз
  • - - - - - 2208909912 20: Етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3 % (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376
  • - - - - - - 2208909912 80: за използване като гориво
  • - - - - - - 2208909917 80: за използване за други цели
  • - - - - - 2208909919 80: Други
  • - - - - 2208909990 80: Други