Други / Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци.

  • - - 8417803000 80: Пещи за изпичане на керамични продукти
  • - - 8417805000 80: Пещи за изпичане на цимент, стъкло или химически продукти
  • - - 8417807000 80: Други