Незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 20.

  • - - - 2009120010 80 (0/1) : В опаковки с вместимост, непревишаваща 2|l
  • - - - 2009120090 80: Друг