Незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 20.

Suomi 2 Polski 4