Неизбелен / Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803.

  • - - - 4804111100 10: Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80|% тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ
  • - - - - 4804111100 80: С тегло, по-малко от 150|g/m$2
  • - - - - 4804111500 80: С тегло 150|g/m$2|или повече, но по-малко от 175|g/m$2
  • - - - - 4804111900 80: С тегло 175|g/m$2|или повече
  • - - - 4804119000 80: Други