Метакрилова киселина и нейните соли.

Deutsch 2 Nederlands 1

  • - - - 2916130020 80: Цинков диметакрилат, под формата на прах (CAS RN 13189-00-9)
  • - - - 2916130030 80: Цинков монометакрилат на прах (CAS RN 63451-47-8), дори съдържащ тегловно не повече от 17 % производствени онечиствания
  • - - - 2916130090 80: Други