От нековък чугун / Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана.

Dansk 1 Deutsch 67 Ελληνικά 1 English 9 Español 20 Français 32 Italiano 6 Nederlands 10 Polski 2 Română 1 Slovenčina 1 Svenska 1

  • - - 7325100010 80: решетките за канали, които отговарят на стандарт EN 1433, монтирани като компонент на канали от полимер, пластмаса или бетон, позволяващи повърхностните води да се оттичат в канал
  • - - 7325100020 80: противопожарни кранове
  • - - 7325100031 10: Други
  • - - - 7325100031 80: Чугун с пластинчат графит (сив чугун), и части от тях, от видовете, използвани за: — покритие на наземни или подземни системи и/или отвори на наземни или подземни системи, както и — даване на достъп до наземни или подземни системи и/или осигуряване на визуален достъп до наземни или подземни системи
  • - - - 7325100099 80 (0/1) : Други