Перфорирани / Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити.

  • - - - 7208902010 80: От нелегирани стомани, с изключение на инструментални стомани, превишаваща 10|mm, или с дебелина 4,75|mm или повече но непревишаваща 10|mm, и с широчина 2|050|mm или повече
  • - - - 7208902090 80: Други