Н-профили / Профили от желязо или от нелегирани стомани.

  • - - - 7216331000 80: С височина 80|mm или повече, но непревишаваща 180|mm
  • - - - 7216339000 80: С височина, превишаваща 180|mm