Други / Телове от желязо или от нелегирани стомани.

Français 2

  • - - 7217902000 80 (0/1) : Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод
  • - - 7217905000 80: Съдържащи тегловно 0,25% или повече, но по-малко от 0,6% въглерод
  • - - 7217909000 80: Съдържащи тегловно 0,6% или повече въглерод