Немагнитни затягащи пръстени / Части, изключително или главно предназначени за машините от № 8501 или 8502.

  • - - 8503001010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 8503001090 80: Други