Ненавити, само горещовалцовани, с релефни мотиви.

  • - - 7208400010 80: С дебелина равна или по-голяма от 2 mm
  • - - 7208400090 80: С дебелина по-малка от 2 mm