Ненаситени / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

  • - - - 3907911000 80: Течни
  • - - - 3907919000 80 (2/0) : Други