Напречно нарязан, необелен дървен материал.

Français 1

  • - - - - 4403231010 80: Изнесен от Руската Федерация в съответствие с Регламент № 498/2012 на Комисията
  • - - - - 4403231090 80: Друг