Необработени легирани чугуни; огледални "шпигел" чугуни.

  • - - 7201501000 80: Необработени легирани чугуни, съдържащи тегловно 0,3% или повече, но не повече от 1% титан и 0,5% или повече, но не повече от 1% ванадий
  • - - 7201509000 80: Други