Необработен антимон; прахове / Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките.

  • - - 8110100010 80: Блокове от антимон
  • - - 8110100090 80: Други